BudownictwoInwentaryzacje powykonawcze - o czym mowa w praktyce?

Inwentaryzacje powykonawcze – o czym mowa w praktyce?

Użytkowanie obiektu budowlanego jest możliwe po uzyskaniu decyzji administracyjnej po złożeniu wniosku z załączoną geodezyjną dokumentacją powykonawczą. Zamiennie na geodezyjną dokumentację powykonawczą mówi się geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza. Dokument musi być przygotowany przez osobę z odpowiednimi uprawnieniami w zakresie przeprowadzania inwentaryzacji powykonawczej budynku. Operat inwentaryzacji budynku przygotowywany jest przez osobę uprawnioną po dokonaniu niezbędnych pomiarów.

Inwentaryzacja powykonawcza budynku – jaką odgrywa rolę?

Geodezyjne inwentaryzacje powykonawcze w Radzyminie wprowadzają budynki wraz z przyłączami do bazy danych Ewidencji Gruntów i Budynków. Dotyczy to budynków i ich parametrów oraz działek. Zabudowanie budynkiem zmienia atrybuty działki. Dane do Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia Terenu wprowadza inwentaryzacja przyłączy do budynku. Każdy budynek wymagający pozwolenia na budowę nie zostanie odebrany bez geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. Niezbędna jest odpowiednia dokumentacja z pomiaru powykonawczego, czyli operatu inwentaryzacji budynku.

Osoba posiadająca stosowne uprawnienia poświadcza zgodność danych zawartych w dokumentacji ze stanem rzeczywistym. Bez tego inwentaryzacja budowlana jest nieważna.

Inwentaryzacja powykonawcza budynku – kiedy należy ją wykonać?

Jest wiele sytuacji, w których inwentaryzację geodezyjną powykonawczą należy wykonać. Między innymi gdy gromadzona jest dokumentacja na zakończenie budowy, gdy budynek i przyłącza mediów są już zrobione, gdy na działce przyłącze wody i kanalizacji jest zrobione i trzeba pomierzyć przed zasypaniem, gdy wybudowany dom wygląda inaczej niż w projekcie i trzeba nanieść zmiany w planie zagospodarowania działki, gdy została wykonana inwestycja wymagająca odbioru, gdy zostały wykonane dodatkowe instalacje elektryczne na działce i trzeba ich przebieg uwzględnić na mapie.

Aby wykonać geodezyjną inwentaryzację powykonawczą należy podać geodecie gdzie znajduje się działka. Niezbędny jest jej numer geodezyjny i informacja co jest do zmierzenia.

 

Zobacz także

Popularne

Najnowsze artykuły