BudownictwoStabilizacja gruntu — jakie czynności wykonuje się w ramach prac?

Stabilizacja gruntu — jakie czynności wykonuje się w ramach prac?

Warunki gruntowe to jeden z tych czynników, który ma wpływ na to, czy dana inwestycja na wskazanym terenie będzie mogła być zrealizowana. Jeżeli okazuje się, że właściwości gruntu nie są odpowiednie, konieczne jest jego ustabilizowanie. Jak jednak wygląda taki proces? Jakie są jego poszczególne etapy? Z jakich metod korzysta się, by ustabilizować grunt i przygotować go tym samym do dalszych prac?

Poszczególne etapy stabilizowania podłoża

Najlepszym sposobem na ustabilizowanie gruntu jest wykonanie wszystkich związanych z tym czynności na miejscu, czyli dokładnie w lokalizacji, w której planowana jest inwestycja. Pierwszym etapem jest oczywiście wykonanie badań mających na celu stwierdzenie właściwości gruntu i określenie sposobu jego stabilizacji. Następnie wszystkie procesy technologiczne przeprowadzane są w miejscu inwestycji z pomocą dopasowanego do potrzeb i zgodnie z wynikami badań laboratoryjnych spoiw. Kolejno po podłożu przejeżdża specjalne urządzenie zwane recyklerem. Spoiwu, dzięki któremu stabilizacja gruntu jest możliwa, podlega nieustannemu mieszaniu w bębnie recyklera, a kolejno z gruntem. W taki sposób powstaje mieszanka poddawana wałowaniu i profilowaniu.

Jakie są zalety stabilizowania podłoża na miejscu?

Metoda stabilizowania podłoża na miejscu jest szybszym, efektywniejszym, a zarazem ekonomiczniejszym rozwiązaniem. Decydując się na nie, nie trzeba przygotowywać wspomnianej mieszanki, a następnie transportować je do określonej lokalizacji, co powoduje powstanie dodatkowych kosztów. W ten ekonomiczny sposób pracuje Drocomplex s.c. Zaletą takiego rozwiązania jest wysoka jakość i trwałość wykonanej stabilizacji, a dzięki zastosowaniu najlepszych spoiw — również możliwość wieloletnia wytrzymałość. tego typu czynności prowadzi się przed budową dróg dojazdowych, leśnych, wałów powodziowych, parkingów i wielu innych inwestycji. Jest to również inwestycja ekologiczna, wydajna i realizowana w stosunkowo krótkim czasie.

Zobacz także

Popularne

Najnowsze artykuły