BudownictwoJak spisać umowę o roboty budowlane?

Jak spisać umowę o roboty budowlane?

Każda inwestycja budowlana oparta jest o pewnego rodzaju umowę, pomiędzy inwestorem, a więc osoba lub instytucja, która posiada odpowiednie środki finansowe do zrealizowania takiej inwestycji i zamawia jej wykonanie w firmie budowlanej a ta właśnie firmą. Podobnie rzecz wygląda w przypadku budowy domu jednorodzinnego – jako przyszły właściciel takiego domu wynajmujemy dana firmę do jego zbudowania, na określonych zasadach. Wszelkie ustalenia pomiędzy dwiema stronami takiej inwestycji to właśnie umowa o roboty budowlane, przy czym warto jest wiedzieć, aby sporządzić ja koniecznie na piśmie, pomimo tego, że mamy wszystko dogadane z właścicielem firmy budowlanej, świetnie się rozumiemy i nabraliśmy do siebie w tym czasie zaufania. Spisanie takiej umowy, w tym bardzo dokładne określenie poszczególnych kwestii, o których rozmawialiśmy, leży w dobrze pojętym interesie obu stron takiej umowy – zapobiegnie to ewentualnym nieporozumieniom w przyszłości, a nikt nam przecież nie zagwarantuje, że takie mogą się pojawić. Dlatego w umowie o roboty budowlane dokładnie opiszmy, na co się obie strony umawiają, jaka będzie forma rozliczenia, w jakiej wysokości oraz w jakich terminach. Istotne będzie też określenie w umowie, jakie przyjmiemy kary umowne w sytuacji, kiedy któreś ze stron nie wywiąże się w konkretnym przypadku ze swojej powinności względem drugiej strony – jeśli tego nie określimy, wówczas wszelkie spory będą rozstrzygane sądownie na podstawie kodeksu cywilnego.

Zobacz także

Popularne

Najnowsze artykuły